Hoppa till sidans innehåll

Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Jämtland och Härjedalen. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Tillåten påverkan

2019-06-10 10:19

Nyligen genomfördes Riksidrottsmötet (RIM) i Jönköping, den demokratiska riksstämman för Riksidrottsförbundet och studieförbundet SISU Idrottsutbildarna som hålls vartannat år. Det var det 92:a mötet i sin ordning för Riksidrottsförbundets del. Med över 3 miljoner medlemmar är det nog den största demokratiska processen i Sverige bland det ideella föreningslivet.
  • Skapad: 10 JUN 2019 10:19

Ideellt är ett särskilt intressant ord i sammanhanget. Idrotten kan ibland upplevas som en enda stor industri, från proffsligor till bolag som säljer olika idrottsliga verksamheter. Men RIM är större än allt detta. Det är där de allra viktigaste besluten kring idrottens inriktning och målsättning röstas om - av alla medlemmarna, via sina ombud. Och precis som demokrati och föreningsliv kan vara är det ibland stökigt, ibland ologiskt, men alltid delaktigt. Förberedelserna och remissrundorna inför besluten som togs hade förberetts bland idrottsutövare, föreningar, förbund och övriga instanser i nästan 2 år.

 Sverige är relativt unikt i världssammanhanget med detta upplägg. Det finns inga ministrar eller politiker som styr över idrottsrörelsens inriktning, och det ställs knappt något krav av staten på hur de cirka 2 miljarder kronorna som årligen tilldelas föreningsdriven idrott ska förbrukas. Istället är det idrottsrörelsen själv - utifrån sin värdegrund demokrati och delaktighet, glädje och gemenskap, allas rätt att vara med, samt rent spel - som bestämmer på hur denna rörelse och dessa medlen ska bäst komma till nytta.

Ibland är jag ute och föreläser om hälsans olika aspekter för olika målgrupper, och en punkt som jag alltid tar upp som bestämmande faktorer för hälsa är just delaktighet och inflytande. Att känner sig delaktig och att man har inflytande är alltså av forskning bekräftade hälsofrämjande faktorer. Idrottsrörelsen bygger sin verksamhet på dessa principer - och det ska kännas och efterlevas hela vägen från idrottsplanen till föreningsmötet till RIM. Barnkonventionen till exempel, som träder i kraft som lag nästa år, har varit en grundpelare i idrottsrörelsens styrande principer redan i 10 år.

Alla idrottsföreningar under Riksidrottsförbundet har demokrati och delaktighet inbyggd i sina stadgar, där medlemmarnas intressen, önskemål och utveckling ska placeras i första rummet. Trots detta så ser vi ibland att vissa grupper exkluderas från reellt inflytande. Det kan vara på grund av socioekonomiska faktorer, geografi, hårdföra ledare och tränare, eller mindre lyhörda styrelser. Som förening bör man se dessa företeelser som ett existentiellt hot mot vår värdegrund, och i sin tur mot människors hälsa. Det är avgörande för att engagemang ska finnas inom en förening, i samhället, och hos var och en av oss.

Det gäller att föreningen och dess medlemmar ställer frågan till sig själv: vad kan jag göra för att uppmuntra och underlätta för delaktighet i vår verksamhet? Till exempel: Hur låter vi barn och unga ha inflytande över träningsupplägget? Kan vi låta de som bor längre ifrån delta i föreningsmöten online istället för att tvingas till ytterligare en bil- eller bussresa? Kan vi ge stöd till de som inte har ekonomin för att köpa utrustning eller resa med laget? Har vi träningsformer och grupper som lockar olika typer av människor? Hur tar vi in synpunkter från medlemmar under andra tider och tillfällen än just årsmötet?

Det ska alltid finnas möjlighet att påverka i en idrottsförening i Sverige, och det bör alltid uppmuntras av styrelsen och medlemmarna. Som demokratiskola för samhället får man acceptera att det ibland blir stökigt, och ibland leder till utvecklingar som man inte hade tänkt sig, men det skapar engagemang och bättre hälsa i förlängningen. Det blir mer än idrott.

Och för er som inte känner sig delaktig: det är hög tid att påverka.

-------

Är din förening modern och demokratisk?  Kan ni bli bättre? Kontakta oss så kan vi göra en kartläggning tillsammans - vi har även konkreta verktyg som ni kan omgående bruka inom föreningen.

Skribent: Dr. Matt X. Richardson Chef
Epost: Adressen Gömd

Postadress:Jämtland-Härjedalens IF
Idrottens Hus, Box 384
831 25 Östersund

Besöksadress: Idrottens Hus, Sollidenvägen 62 B
831 39 Östersund

Kontakt:Tel: +46104764200
Fax: +4663511705
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss

Vi finns på Facebook Gilla oss