Hoppa till sidans innehåll

Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Jämtland och Härjedalen. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Utveckla Idrottsanläggningar och idrottsmiljöer - avveckla dem inte!

2018-02-08 13:24

Debattartikel från Styrelsen i Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna.
  • Skapad: 08 FEB 2018 13:24

Utveckla Idrottsanläggningar och idrottsmiljöer - avveckla dem inte!

Sveriges städer växer i rekordfart. Ökande hälsoklyftor, växande segregation kan minskas genom hållbar stadsutveckling och ett socialt hållbart samhälle där det planeras för mer än boende. Men idag byggs det inte idrottsanläggningar i takt med bostadsbyggandet och befolkningsutvecklingen. I de växande tätorterna och även i Jämtland-Härjedalen prioriteras ofta idrottsanläggningar bort i planeringen när städer/tätorter förtätas eller nya bostadsområden byggs.

Av de tio främsta riskfaktorerna för ohälsa och för tidig död i Sverige är enligt Folkhälso-myndigheten hälften relaterade till matvanor och fysisk aktivitet.[1]

Vi förstår att en satsning på idrottsanläggningar och idrottsmiljöer är en kostnad i en tid då kommunsektorn har det kärvt. Vi förstår, att det är jobbigt att ”chansa” på förebyggande arbete nu för att slippa kostnader i framtiden, men det man i realiteten då gör är att man låter någon annan ta hand om problemen i framtiden! Vi förstår också, att det kan vara frestande att haka på vissa forskares fäbless för förtätning av samhällen som ett slags lyckat recept på attraktionskraft och tillväxt.

Trots detta vill vi tro, att de som är valda av folket är så upplysta att man i de tätorter som växer inte tar bort idrottsanläggningar eller ytor för spontanidrott. Att man som en naturlig del i samhällsbyggandet tar idrott och hälsa i beaktande vid utveckling av nya bostadsområden. Lika viktigt är det att där man nödgas avveckla verksamhet inte avvecklar idrottsmiljöerna. Det minsta man kan kräva är att borttagna miljöer ersätts med nya ytor för spontanidrott.

Ett brett utbud av tillgängliga aktivitetsytor för alla är en förutsättning för all idrott. Att bevara, utveckla och skapa nya anläggningar och idrottsmiljöer är viktigt. De är en källa till glädje, gemenskap och integration samt främjar motion, hälsa och livskvalité.

Idrottsföreningarna i Jämtland-Härjedalen vill vara med och ta ansvar för en bättre folkhälsa och för att alla som vill och kan ska få vara med, men då behöver politiken ge oss förutsättningar att göra det – vi behöver politiker som ser till att bygga för vår hälsa!

Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund (J-H IF) vill därför att:

Idrottsmiljöer finns med i samhällsplanering vid nybyggnation och i anslutning till varje skola. Miljöer skapas för yngre barn, 5-10 år, så att man kan röra sig utan vuxnas inblandning. De anläggningarna tror vi även kommer att vara till nytta och glädje för andra åldersgrupper.

När översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner tas fram ska kommunen samråda med J-H IF.

Idrottsanläggningar och -miljöer ska finnas med i de regionala utvecklingsplanerna.

Kommunerna samarbetar i regioner vid planering av idrottsanläggningar samt att dialog förs med J-H IF.

Var står Ni kommun- och regionpolitiker inför valet i frågan om idrottsmiljöerna?

 

Styrelsen Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund 

Skribent: Styrelsen J-h Idrottsförbund
Epost: Adressen Gömd

Postadress:Jämtland-Härjedalens IF
Idrottens Hus, Box 384
831 25 Östersund

Besöksadress: Idrottens Hus, Sollidenvägen 62 B
831 39 Östersund

Kontakt:Tel: +46104764200
Fax: +4663511705
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss

Vi finns på Facebook Gilla oss