Hoppa till sidans innehåll

Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Jämtland och Härjedalen. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Ett helt liv med idrott och rörelse stärker folkhälsan

2017-12-14 14:22

Debattartikel från Styrelsen i Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna.
  • Uppdaterad: 14 DEC 2017 14:30

Den ökande hälsoklyftan är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Samtidigt som många människor mår bra ser vi att fler mår sämre och samhället får ökade kostnader för sjukförsäkring och sjukvård. Forskningen visar att det bästa och mest kostnadseffektiva sättet att få fler att må bättre är att fler deltar i idrott och fysisk aktivitet. Det finns starka samband mellan fysisk aktivitetsnivå och ett stort antal hälsoaspekter, allt från självskattad hälsa till olika riskfaktorer för ohälsa, fetma, (mer än 50 % av befolkningen i Jämtland Härjedalen är överviktiga eller feta!

Dessutom ligger vi över genomsnittet i negativ bemärkelse vad gäller högt blodtryck och diabetes) till sjukdomar och allt för tidig död.

Barn och ungas rörelseförståelse borde vara en lika naturlig del av möjligheterna till ett gott liv som läsförståelse, matematiska eller sociala kompetenser. För att minska hälsoskillnaderna mellan grupper i samhället, både under barndomen och sedan i vuxenlivet, är det särskilt viktigt att alla barn utvecklar förståelse för rörelse. Vi vet också genom forskning, att rörelse i skola även bidrar till ökad koncentrationsförmåga och bättre betyg i alla ämnen. Ett Skol IF med vuxenstöd på varje skola skulle kunna göra skillnad. Idrott samlar och förenar människor med olika bakgrund. För barn och ungdomar som kommer till Sverige är det ofta i rörelsen med andra som de får sina första och bestående intryck av livet i det nya landet. Aktiviteter stjäl för en stund fokus från svåra erfarenheter, stärker fysiskt och psykiskt, och i gemenskap med andra finns förutsättningar att forma en positiv framtid här i landet.

För att möjliggöra ett gott liv för alla är det nödvändigt att förståelse för rörelse blir en integrerad del av uppväxten. Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund (JH IF) anser att: Kunskapen om hur ett rörelserikt liv i alla åldrar förbättrar folkhälsan behöver öka i samhället.

JH IF vill att: Kunskapen och rörelseförståelsen som en viktig faktor för framtida hälsa ska öka hos förskole - och grundskolepersonal. Det ska införas mål för kunskap och rörelseförståelse i läroplanen för förskolan och grundskolan. Minst 60 minuters rörelse varje dag ska införas under skoldagen utöver undervisning i idrott och hälsa. Skolgårdar, skollokaler och andra utemiljöer ska utformas, utrustas och upprustas så att de stimulerar och är tillgängliga för rörelse och idrott. Ett Skol IF med vuxenstöd skall finnas på varje skola. Så till alla föräldrar, tala med rektorn vid er skola och framför att ni tycker skolan skall starta ett Skol IF! Vi, JH IF och SISU idrottsutbildarna, hjälper gärna till med att sedan starta upp ett Skol IF i er skola.

Vuxna och äldre. Vi ser hur sjukskrivningar ökar och att en stor andel i denna grupp är kvinnor i familjebildande ålder. Detta är en samhällsutmaning inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv. Ett av de bästa recepten är fysisk aktivitet. En av idrottsrörelsens styrkor är, att vi erbjuder regelbundenhet och kontinuitet, vilket ger en känsla av sammanhang och får människor att må bra både fysiskt och psykiskt. Vi behöver få fler vuxna att komma i rörelse.

Om fler vuxna och äldre är mer fysiskt aktiva och tränar mer skulle många få en höjd livskvalitet och samhället skulle spara mycket i sjukvårds- och sjukskrivningskostnader. Samverkan mellan arbetsplatser, äldreboenden, pensionärsorganisationer och idrottsföreningar skulle främja fler friska år i livet.

JH IF vill att: Idrottsrörelsen ges möjlighet genom ett förstärkt offentligt stöd att utveckla föreningsidrott för vuxna och äldre. Fysisk aktivitet på recept (FaR®) är en metod, som skall satsas ytterligare på i Region Jämtland- Härjedalen.

Snart valår: Är ni, region- och kommunpolitiker, beredda att tillsammans med idrottsrörelsen jobba för ett Jämtland- Härjedalen i rörelse för en bättre folkhälsa?

Styrelsen Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund


Epost: Adressen Gömd

Postadress:Jämtland-Härjedalens IF
Idrottens Hus, Box 384
831 25 Östersund

Besöksadress: Idrottens Hus, Sollidenvägen 62 B
831 39 Östersund

Kontakt:Tel: +46104764200
Fax: +4663511705
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss

Vi finns på Facebook Gilla oss