Hoppa till sidans innehåll

Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Jämtland och Härjedalen. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Inkludering/Etnicitet 2019

  • Uppdaterad: 20 JUN 2017 09:29

 Satsningens syfte

  • Möjliggöra/underlätta för personer från målgruppen att delta i ordinarie verksamhet
  • Attrahera nya medlemmar till föreningens verksamhet
  • Skapa meningsfull fritid för personer från målgruppen

Målgruppen

Primär målgrupp är asylsökande och nyanlända. Vi behöver också stimulera våra föreningar att öppna upp sin verksamhet för ALLA målgrupper, speciellt de som har svårt att komma in i idrottsrörelsen.

 Föreningar kan söka stöd för:

  • Möjliggöra/underlätta för personer att delta i ordinarie verksamhet

Föreningen har redan aktiva (eller intresserade) personer ur målgruppen men dessa behöver olika typer av stöd för att kunna delta som alla andra, t. ex. genom inköp av utrustning, anordnande av transporter, subvention av medlemskap/träningsavgift eller aktiviteter som syftar till att öka kunskapen och förståelsen bland föreningens övriga medlemmar för målgruppens situation (exempel på aktiviteter är temakvällar, sociala aktiviteter som t.ex. matlagningskvällar) 

  • Attrahera nya medlemmar till föreningens verksamhet

Föreningen vill attrahera nya medlemmar ur målgruppen till sin verksamhet, som aktiva, ledare eller annat, och vill därför genomföra t ex intern föreningsutveckling och utbildning av befintliga medlemmar i frågor om inkludering, annonsering, uppsökande verksamhet, utbildnings-/informationsinsatser för potentiella nya medlemma eller prova på-verksamhet.

Rekrytera, uppmuntra och utbilda nya ledare. T.ex. tränare, hjälptränare, språkstödjare, social ledare, aktivitetsledare, mentorskap, organisationsledare, funktionärer m.m.

Ledarrekrytering prioriteras! 

  • Skapa meningsfull fritid för personer

Föreningens huvudfokus är att göra en social/medmänsklig insats för personer ur målgruppen, genom att t ex anordna öppen idrottslig verksamhet, mötesplatser eller annat. Det ska finnas en förhoppning om att insatserna leder till nya medlemmar. 

Har ni något liknande på gång eller skulle vilja börja tänka kring mångfald och inkludering - kontakta din idrottskonsulent för hjälp med ansökan eller gå in via IdrottOnline under fliken Idrottsmedel och gör ansökan där. Beslut om eventuell ekonomisk hjälp tas en gång/månad.

 

Kontakta din Idrottskonsulent

Svensk idrott i förening för barn och ungdom

Aktuellt Integration

2018-11-06
 
2017-10-23
Är din förening intresserad av ett par extra händer och/eller ökad...
 
2017-09-26
Vi söker Idrottsföreningar som vi ta emot en nyanländ som är intresserad...
 
2017-05-11
Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund samarbetar i projektet med Primrose...

Postadress:Jämtland-Härjedalens IF
Idrottens Hus, Box 384
831 25 Östersund

Besöksadress: Idrottens Hus, Sollidenvägen 62 B
831 39 Östersund

Kontakt:Tel: +46104764200
Fax: +4663511705
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss

Vi finns på Facebook Gilla oss