Hoppa till sidans innehåll

Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Jämtland och Härjedalen. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Anläggningar                          

Öka tillgängligheten till anläggningar och Idrottsmiljöer          

Bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer

Tillgång och tillgänglighet till anläggningar och idrottsmiljöer är avgörande för vilken verksamhet som kan bedrivas. Med idrottsmiljöer menas även allt nyttjande av luft, mark och vatten för idrottslig verksamhet.
  • Uppdaterad: 30 MAJ 2018 13:35
Anläggningar


Riksidrottsförbundets bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer

Riksidrottsförbundet vill att det ska finns rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som är tillgängliga och välkomnande för alla i samhället. För att bidra till det och att skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns Riksidrottsförbundets stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. Om din förening är medlem i Riksidrottsförbundet kan du söka bidrag. Ansökningar handläggs löpande av Jämtland-Härjedalens Idrottförbunds Idrottslyftssamordnare. Bidraget ingår som en del i Idrottslyftet.

Riktlinjer för RFs bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer och information om ansökningsprocessen finns på Riksidrottsförbundets servicesajt svenskidrott.se. 

Obs! läs om ny lag 2016 ang personalliggare vid byggen hittar du under Mer om anläggningar till höger

Kommunala anläggningsbidrag

I flera av Jämtland-Härjedalens kommuner kan man söka olika former av stöd för investering i föreningens anläggning. Många gånger kan man få stöd till drift av anläggningen. Kontakta din kommun för att få veta mer.

Allmänna Arvsfonden och Boverket

Hos Arvsfonden och Boverket finns bidrag till ny verksamhet, anpassning av anläggningar, lokaler för funktionshindrade samt samlingslokaler.

Länsstyrelsen

Från och med 2016 kan föreningar på landsbygden söka anläggningsbidrag. Stödet ges för att skapa möjligheter för idrott och fritid eller samlingslokaler på landsbygden som gynnar boende och besökande. Information om stödet hittar du på Länsstyrelsens webb.

Så ansöker du:

Ansökningsformulär för att söka anläggningsstöd finns på respektive förenings Idrottonline-sida under applikationen Idrottsmedel.

Innan ni gör en ansökan kontakta anläggningsansvarig handläggare på Distriktet. (se till höger)

Med varje ansökan måste följande obligatoriska handlingar bifogas:
- Föreningens senaste verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning.
- Styrelseprotokoll som styrker att styrelsen beslutat om att söka RF:s anläggningsstöd för projektet.
- Ritningar eller liknade över projektet.
- Karta med fastighetsbeteckning.
- Energi/miljökonsekvensanalys av oberoende part (bara vid projekt Stöd till energi/miljöprojekt).

Vi ser också gärna kopia på offerter till tänkt projekt.

Vissa handlingar villkoras innan beviljat stöd betalas ut såsom nyttjande/arrende- eller äganderättsavtal och medfinansieringsintyg.

Stöd kan max beviljas med 50% av projektets totala kostnad.

Om ni vill se vilka föreningar och objekt som fått bidrag från Idrottslyftet/RF:s bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer tidigare år se länkarna till höger.

Postadress:Jämtland-Härjedalens IF
Idrottens Hus, Box 384
831 25 Östersund

Besöksadress: Idrottens Hus, Sollidenvägen 62 B
831 39 Östersund

Kontakt:Tel: +46104764200
Fax: +4663511705
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss

Vi finns på Facebook Gilla oss