Hoppa till sidans innehåll

Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Jämtland och Härjedalen. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Idrottslyftet

"Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten."

Sök stöd till att utveckla din förening

Idrottslyftets syfte! Att göra en så attraktiv verksamhet som möjligt för barn och ungdomar i åldern 7–25 år så att det väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i förening.
  • Uppdaterad: 26 FEB 2018 08:35

Förklaring av strategi 2025
Den strategiska planen togs på riksidrottsmötet 2015 och är en gemensam strategi för hela idrotten. Det handlar om att bryta mönster och gå från triangel till rektangel.

Fem utvecklingsresor – tillsammans mot 2025
•     En ny syn på träning och tävling i förening
•     Inkluderande idrott för alla
•     En jämställd idrott
•     Ett modernt medlemskap som engagerar
•     Ett stärkt ledarskap för att förändra kultur och värderingar

Idrottslyftets medel ska underlätta den resan.

Hur söker jag Idrottslyft?
För att få Idrottslyft till din förening kontaktar du din SISU Idrottskonsulent, detta är en förutsättning för att ni ska kunna söka, du blir också ombedd att göra en återrapport när projektet är avslutat. 

1.         Föräldraföreläsningar
Nuvarande strukturer bidrar till utslagning och höga trösklar. Kunskap, självförtroende och motivation ger alla verktyg för att vara aktiva hela livet eller utvecklar individer till framgångsrika elitidrottare.

Vad kan vi föräldrar göra? Engagemanget för och i svensk idrott är starkt men förändras i samband med strategi 2025. Under 2018 vill vi rikta oss mot dig som Idrottsförälder, hur kan du hjälpa och stötta? Vilka frågor ställer du efter en match eller träning? Samla föräldrarna i din förening till en kvällsföreläsning. Föreningen får 1 000 kr per var 15:e förälder, max 15 000 kr/förening.

2.        Nytt och annorlunda! - Ny syn på träning och tävling
För att behålla våra idrottande barn och ungdomar I framtiden och för att alla ska känna sig välkomna, oavsett ålder, ambition, kön eller förutsättningar behöver vi fundera. Därför vill vi att din förening ska tänka nytt och annorlunda. Hur kan just din förening bryta mönster och till exempel öppna upp er verksamhet? Hur ska träningarna se ut för att passa barnen? Finns det roliga tävlingsformer som kan locka barnen? Skicka in ditt förslag till din SISU Idrottskonsulent, de bästa förslagen belönas med upp till 20 000 kr.

3.        Ny värdegrund
Ledarna, tränare och förtroendevalda är ryggraden i svensk idrott och avgörande för att få alla med på tåget i utvecklingsarbetet mot 2025. Tillsammans med de aktiva måste ständiga samtal om utveckling, normer och värderingar hållas levande i idrottsföreningar. Kulturen inom en förening grundas i värdegrunden och den måste vara tydlig för alla. Så alla föreningar som aktivt vill jobba med värdegrundsfrågor kan tilldelas pengar, max 7 500 kr. 

4.       Träningsläger för styrelsen
Utbildningen genomförs 18 mars och en 20 oktober. Under utbildningen jobbar vi bl.a. med frågor som föreningens grunddokument, ledarrekrytering, effektivisering, rollfördelning i styrelsen m.m. Vi vill att ni kommer 4 personer från varje huvudstyrelse. 7 föreningar får chansen vid varje tillfälle. Kostnaden på 7 000 kr finansieras av Idrottslyftet.

5.        Processer för föreningen 
För de föreningar som redoviserar LOK-stöd och vill jobba med strategi 2025, styrdokument eller policyarbete erbjuder vi processledning eller stöd i processarbete. Ni kan söka pengar för material, kost och logi under själva processjobbet, maxbeloppet för att täcka era kostnader är 10 000 kr.

6.       Inkludering
Vår satsning på integration sammanfaller med områdena ”Inkluderande idrott för alla” samt ”En ny syn på träning och tävling” ur RFs Strategi 2025. Behöver föreningen finansieringsstöd för material till utlåning, drop-in-  eller introduktions-verksamhet eller för att utbilda nya ledare med mera, finns möjlighet att söka upp till 10 000 kr. Större satsningar kan också stöttas efter dialog med integrationsansvariga på J-H IF.

7. Specialidrottsförbundens Idrottslyft
Specialidrottsförbund (SF), har egna Idrottslyfts dessa söks hos respektive SF Kontaktpersoner SF, förutom fotbollen som söks från Distriktsfotbollen (SDF) Jämtland-Härjedalens Fotbollförbund. 

8. Riksidrottsförbundets bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer
Riksidrottsförbundet vill att det ska finns rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som är tillgängliga och välkomnande för alla i samhället. För att bidra till det och att skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns Riksidrottsförbundets stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. Om din förening är medlem i Riksidrottsförbundet kan du söka bidrag. Ansökningar handläggs löpande av Jämtland-Härjedalens Idrottsförbunds Idrottslyftssamordnare. Bidraget ingår som en del i Idrottslyftet. Läs mer under anläggningar

Riktlinjer för RF:s bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer och information om ansökningsprocessen finns på Svensk Idrott
· Stöd till nya aktivitetsytor, mindre projekt
· Stöd till nya aktivitetsytor, större projekt
· Stöd till energi- och miljöprojekt
· Stöd till säkerhetsprojekt
· Stöd till renovering

 

Visa att din förening fått stöd från Idrottslyftet!

Idrottslyftslogotype

Använd Idrottslyftets symbol för att visa att en verksamhet finansieras med Idrottslyftsmedel. Placera symbolen ensam eller tillsammmans med föreningsmärket och/eller förbundslogotypen på till exempel hemsidor och i inbjudningar, broschyrer och tidningar.

Ladda hem Idrottslyftslogon från RFs servicesajt svenskidrott.se 

Se filmen som sammanfattar innehållet i Idrotten Vill

J-H IF och SISU IU Idrottslyft Anläggning Rekrytera Anläggningsstöd Idrotten Vill Behålla Behålla Rekrytera Anläggningsstöd Idrotten Vill Behålla Behålla Rekrytera Anläggningsstöd Idrotten Vill Behålla

 

I allt arbete ska vi ta hänsyn till: Mer om Idrottslyftet på Svensk Idrott 

 

Skribent: Iréne Andersson

Postadress:Jämtland-Härjedalens IF
Idrottens Hus, Box 384
831 25 Östersund

Besöksadress: Idrottens Hus, Sollidenvägen 62 B
831 39 Östersund

Kontakt:Tel: +46104764200
Fax: +4663511705
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss

Vi finns på Facebook Gilla oss