Hoppa till sidans innehåll

Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Jämtland och Härjedalen. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Regionsbidrag SDF

Regionsbidrag SDF

  • Uppdaterad: 12 FEB 2018 10:13
Idrottens finansiering

Kriterier
Fastställda av DF-styrelsen 2004-06-14
- Bidrag till SDF verksamma inom distriktet.
Med verksam menas minst en förening ansluten till berört SF.

- Bidraget utbetalas som ett anslag, VERKSAMHETSBIDRAG.
Utbetalningen sker 2 ggr/år, mars och september.

- Bidraget skall ses som ett grundbidrag till SDF, att utgöra runden
för att bedriva verksamhet som SDF enligt bl a stadgar blivit
lagda. Tonvikten av verksamheten bör ligga inom området
Folkhälsa men även inom Demokratisk fostran, Livsmiljö och
Jämställdhet.

- SDF disponerar fritt bidraget, d v s bidraget är ej öronmärkt.

- Kriterier: - Fast belopp: SDF, SDF flerdistriktrikt
- Antal anslutna föreningar enligt röstlängd
från RF.
- Antal deltagare (lok.stöd) genomförda av
ovan nämnda föreningar, höst och vår
senaste år.
- Antal verksamhetstimmar hos SISU, i ovan
nämnda föreningar, senaste redovisningsår.
- Närvaro vid årsstämma/SDF-konferens.
Om SDF ej finns närvarande vid dessa av DF
kallade sammankomster, reduceras
anslaget med 1/3.

- Utbetalning av bidrag sker efter uppvisande av senaste revisionsberättelse.
Har revisionsberättelse ej inkommit inom tolv
månader från SDF-verksamhetsårets utgång, indrages bidraget i
sin helhet.

- Hur mycket av DF:ets Regionsbidrag som skall fördelas till
SDF/OBM, enligt denna modell, beslutas av DF-styrelsen i
anslutning till antagande av verksamhetsplan.

Skribent: Iréne Andersson

Postadress:Jämtland-Härjedalens IF
Idrottens Hus, Box 384
831 25 Östersund

Besöksadress: Idrottens Hus, Sollidenvägen 62 B
831 39 Östersund

Kontakt:Tel: +46104764200
Fax: +4663511705
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss

Vi finns på Facebook Gilla oss